JAK ZACZĄĆ

Aby w pełni zrozumieć korzyści, jakie gwarantuje firmie system abonamentowy, należy w pierwszym rzędzie przeanalizować istniejącą infrastrukturę oświetleniową i poszukać odpowiedzi na szereg pytań dotyczących kosztów energii elektrycznej, kosztów serwisu istniejącej instalacji, wygody użytkowania oraz jakości światła w Państwa Firmie .

Firma New Light Masters  już od tego momentu gotowa jest w pełni zaangażować się we współpracę ze swoim Partnerem i pomóc w przygotowaniu audytu – BEZPŁATNIE.