NEW LIGHT MASTERS

New Light Masters sp. z o.o. jest spółką celową, założona przez osoby z długoletnim i udokumentowanym doświadczeniem biznesowym, zarówno w kraju jak i za granicą. New Light Masters ma w swych założeniach oferowanie technologii polegających na obniżeniu zużycia energii elektrycznej będącej liczącą się pozycją kosztową w bilansie i stanowiącej o konkurencyjności przedsiębiorstw. Model biznesowy New Light Masters to dostarczanie, oprócz oferowanego produktu, również jego finansowania. Klient podpisuje wieloletnią umowę i płaci czynsz najemny za użytkowanie systemu oświetlenia. System oświetlenia objęty jest gwarancją i opieką serwisową na cały czas trwania umowy. W czasie trwania umowy klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza czynszem najemnym.

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw i organizacji takich jak sieci handlowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, właścicieli powierzchni użytkowanych, zarówno prywatnych jak i państwowych – wszędzie tam, gdzie długotrwałe używanie oświetlenia jest niezbędne.