Kategoria: Uncategorized

DLA UTWARDZONYCH KÓŁ

Zatem, dla utwardzonych powierzchniowo kół walcowych, stosowanych w silnie obciążonych mechanizmach napędo­wych samochodu, współczynniki xt i x2 dobiera się zwykle w taki sposób, aby zapewnić możliwie podobne naprężenia przekrojów zębów kół współpracujących, z zachowaniem dostatecznej cichobieżności zazębienia oraz ze spełnieniem